...
Rehabilitacija

Okrevanje in rehabilitacija po težkih boleznih in nesrečah. Izvedemo potrebna ocenjevanja, naredimo načrt in zastavimo željen cilj.


Preberi več
...
Večja samostojnost

Z namenskimi aktivnostmi, pripomočki in prilagoditvami delovni terapevti pomagamo osebi da se po poškodbi ali bolezni čim bolj osamosvoji v dnevnih aktivnostih...

Preberi več
...
Boljša kvaliteta življenja

Delovno terapevtska obravnava je kontinuiran proces in odnos, katerega skupaj gradita klient in terapevt, skozi proces omogočimo osebi kvalitetnejše življenje.

Preberi več